VTV-tornooi

van 12 augustus tot en met 20 augustus 2016.

Reeksen :

DD 5 : 25 - 40 punten

DD 6 : 10 - 20 punten

DG 6 : 35 - 60 punten

DG 7 : 10 - 30 punten

DH 7 : 80 - 110 punten

DH 8 : 35 - 75 punten

DH 9 : 10 - 30 punten

 

Reglement VTV tornooi :

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van VTV en KBTB.

2. Het is verboden meer dan 2 tornooien per week te spelen (weeknr. wordt bepaald door het finaleweekend)

3. Spelers moeten zich, in bezit van hun VTV-lidkaart, minstens 15 minuten voor aanvang van hun wedstrijd melden bij de wedstrijdleiding.

4. Sluiting inschrijvingen : 8 augustus 2017 om 20u.

5. Loting : 9 augustus 2017 om 17u in het clubhuis van TOGS.

6. Inschrijvingsgeld : € 10 per persoon.

7. Eerste afspraak : 10 augustus 2017 vanaf 18u30 (Tel : 03/449.67.24)

8. Er wordt gespeeld op 4 velden outdoor gemalen baksteen, indoor of met kunstlicht.

9. Inschrijvingen worden enkel schriftelijk (T.C.Oude God Sport, p/a Baanvelden 15, Kontich) of via de website van VTV aanvaard. Een ingeschrevene die geen wedstrijd betwist blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd. Elke deelnemer moet in het bezit zijn van tenminste 4 tennisballen in goede staat. De finales worden gespeeld met tennisballen door de inrichtende club aangeleverd. Correcte tenniskledij is verplicht. Elke deelnemer aanvaardt als scheidsrechter te fungeren.

Wedstrijdleider : Werner Buyle

Adjunct wedstrijdleider : Nicole Pelgrims

De wedstrijdleiders behouden zich het recht voor elke beslissing te nemen die nodig zou zijn voor het goede verloop van het tornooi.

De eerste ronde moet gespeeld worden vóór maandag 14 augustus 2017.

De wedstrijden worden bepaald met de automatische planning.