Lid Worden

Lidgelden dienen overgeschreven te worden op het banknr: BE61733160087517 van Tennis Oude God Sport.  Met vermelding van Naam/namen & lidnummer(s)

Men is pas lid nadat de lidgelden op de rekening zijn toegekomen.

U dient ook per lid (vanaf 18 jaar en niet ouder dan 65 jaar) 3 datums op te geven voor de uitbating van de chalet.  Dit kan per mail vanaf het betalen van het lidgeld per mail naar jonckie@hotmail.com.  Vanaf 7 april hangt de lijst in de chalet en kan men deze handmatig invullen. Indien er op 31 april onvoldoende toogdiensten ingevuld zijn zal Evert door middel van loting de datums bepalen.  Dit is voor alle duidelijkheid de laatste 2 seizoenen niet nodig geweest dus wij hopen dat dit ook dit seizoen niet meer nodig zal zijn.

De lidgelden bedragen voor éénzelfde gezin:

80€ voor het 1ste lid65€ voor het 2de lid50€ voor het 3de lid en volgende geboren in 1999 of vroeger40€ voor het 3de lid en volgende geboren in 2000 of later65€ voor kinderen geboren in 2000 of later uit één gezin, waarvan de ouders geen lid zijn50€ (2de lid en volgende)
Wil je lid worden? Stuur dan volgende gegevens door naar paul.pittoors@telenet.be

Naam:Voornaam:Straat en huisnr:Postcode:Gemeente:Emailadres:Geslacht:Klassement enkel:Klassement dubbel:VTV-nummer:Geboortedatum:Telefoonnummer:GSM-nummer:Nationaliteit: