Contact

Voorzitter en secretaris :

Paul Pittoors - GSM 0494/64.67.04 - Telefoon 03/345.88.72 - E-mail: paul.pittoors@telenet.be

Ondervoorzitter en penningmeester:

Nicole Pelgrims - nicole.pelgrims@telenet.be

Verantwoordelijke chaletuitbating:

Evert Jonckheere - jonckie@hotmail.com

Verantwoordelijke website & scoiale media:

Evert Jonckheere - jonckie@hotmail.com

Tornooileiding:

Nicole Pelgrims - nicole.pelgrims@telenet.be

Erwin D'hondt - erwin@cz-cado.com

Marc Hendrikx - marc.hendrikx@pandora.be

Feestbestuur en materiaalbeheer:

Karl Mampaey - karl.mampaey@telenet.be  

Evert Jonckheere - jonckie@hotmail.com 

Marc Hendrikx - marc.hendrikx3@pandora.be 

Terreinverzorging:

Dirk Pelgrims - pepes@telenet.be